Chi tiết văn bản

35/2022/NĐ-CP
28/05/2022
15/07/2022
Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
Nghị định
Chính phủ
Lê Văn Thành
Phó Thủ tướng
2022118102822_35-2022-ND-CP.pdf
VĂN BẢN KHÁC