Chi tiết văn bản

29/2021/QĐ-UBND
09/11/2021
19/11/2021
Quy định về quy mô, thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ cấp giấy phép có thời hạn và phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định
UBND tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Văn Liệt
Phó Chủ tịch
2022118102132_29-2021-QD-UBND.pdf
VĂN BẢN KHÁC