Quy định về doanh nghiệp chế xuất theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022.

Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2022.

Sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng Vss-ID để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngày 07/6/2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long ban hành Thông báo số 820/TB-BHXH về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng Vss-ID để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Hướng dẫn các CSSXKD, Khu công nghiệp phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ Covid-19 và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 09/6/2021, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long ban hành Công văn số 1793/SYT-NV về việc Hướng dẫn các CSSXKD, Khu công nghiệp phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ Covid-19 và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Triển khai tổ chức cho cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Greendfeed Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long ở lại nhà máy trong giai đoạn Phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 09/6/2021, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long ban hành Công văn số 1795/SYT-NV về việc triển khai tổ chức cho cán bộ công nhân viên ở lại nhà máy trong giai đoạn Phòng, chống dịch COVID-19.

Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Công văn số 2969/UBND-KTNV Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

Quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 08/6/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá.

Ngày 07/6/2021, Ban chỉ đạo PCTP, TNXH & XD PT toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Vĩnh Long ban hành công văn số 23/BCĐ-CAT về việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá các giải bóng đá lớn.

Quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch.

Ngày 08/6/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành công văn số 2920/UBND-VX về việc quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch.

Tuyên truyền Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021

Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Sở TT&TT tỉnh ban hành Kế hoach số 25/KH-STTTT về việc Tuyên truyền Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021

Truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 26 tháng 01 năm 2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 857/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và công bố quyết định thành lập khu công nghiệp Đông Bình cho Công ty Cổ phần Đầu tư TNI Vĩnh Long.

Ngày 13/4/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và công bố quyết định thành lập khu công nghiệp Đông Bình cho Công ty Cổ phần Đầu tư TNI Vĩnh Long.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.

Ngày 13 tháng 4 năm 2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 856/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Công ty TNHH Vĩnh Tỷ tăng vốn đầu tư để tiếp tục thực hiện Dự án sản xuất các loại đế giày tại KCN Bình Minh.

Ngày 09/4/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Vĩnh Tỷ với nội dung tăng vốn đầu tư của Dự án sản xuất các loại đế giày tại KCN Bình Minh.

Thành lập Khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 08/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 822/QĐ-UBND Thành lập Khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Tin mới cập nhật

Tin tức - Sự kiện

 • Quy định về doanh nghiệp chế xuất theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022.

  Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2022.

 • Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long tăng vốn đầu tư để mở rộng quy mô hoạt động của dự án.

  Ngày 03/8/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long với nội dung tăng quy mô, tăng vốn đầu tư và bổ sung tiến độ thực hiện dự án.

 • Cấp giấy phép xây dựng số 04/2022/GPXD cho Công ty TNHH Tôn Lạnh Việt Ý.

  Sau khi hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án “Nhà máy sản xuất sản phẩm thép hình, ống thép và tôn các loại”, Công ty TNHH Tôn Lạnh Việt Ý bắt đầu triển khai thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng. Đến ngày 01/8/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long có nhận được đơn xin cấp giấy phép xây dựng và hồ sơ kèm theo của dự án “Nhà máy sản xuất sản phẩm thép hình, ống thép và tôn các loại”, thuộc công trình cấp III (Công trình không theo tuyến). Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là 20 ngày làm việc. Ngày 02/8/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long thực hiện cấp giấy phép xây dựng số 04/2022/GPXD cho Công ty TNHH Tôn Lạnh Việt Ý.

 • Cấp giấy phép xây dựng số 03/2022/GPXD cho Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Vĩnh Long.

  Sau khi hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án “Nhà ăn và Hội trường công ty 2”, Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Vĩnh Long bắt đầu triển khai thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng. Đến ngày 14/7/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long có nhận được đơn xin cấp giấy phép xây dựng và hồ sơ kèm theo của dự án “Nhà ăn và Hội trường công ty 2”, thuộc công trình cấp III (Công trình không theo tuyến). Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là 20 ngày làm việc. Ngày 25/7/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long thực hiện cấp giấy phép xây dựng số 03/2022/GPXD cho CP Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Vĩnh Long.

Giới thiệu chính sách mới

Tin hoạt động khác

Cải cách hành chính