Hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện Công văn số 104/UBND-KTNV ngày 09/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 5974/BXD-GĐ ngày 29/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (đính kèm Công văn số 5974/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng). Trên cơ sở thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng về việc xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo Công văn số 5974/BXD-GĐ ngày 29/12/2022, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long yêu cầu các Chủ thể quản lý xây dựng công trình trong khu công nghiệp, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về phòng cháy chữa cháy cho công trình, đồng thời tập trung thực hiện các phần việc cơ bản như sau:

Tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện Công văn số 108/UBND-KTNV, ngày 09/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 02/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; Chủ đầu tư dự án, công trình xây dựng trong khu công nghiệp; Các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong khu công nghiệp  chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước theo Công văn số 647/BQL-QHĐT, ngày ngày 03 tháng 11 năm 2022 của BQL các KCN Vĩnh Long về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 03 tháng 11 năm 2022, ban han Công văn số 647/BQL-QHĐT về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Công ty TNHH Sungjin Vĩnh Long Vina tiếp tục tăng vốn đầu tư để bổ sung vốn lưu động để thực hiện dự án tại KCN Hòa Phú.

Ngày 31/8/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Sungjin Vĩnh Long Vina với nội dung tăng vốn đầu tư.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tháng 8 năm 2022.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu công nghiệp trong tháng 8 năm 2022 cơ bản ổn định.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL các KCN công trình xây dựng chuyên ngành

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, UBND Tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Một số điểm mới quy định về quy hoạch KCN của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2022.

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 thay thế cho Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế trong đó nghị định đã được sửa đổi bổ sung một số điều, quy định liên quan đến quy hoạch KCN để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018.

Quy định về doanh nghiệp chế xuất theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022.

Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2022.

Sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng Vss-ID để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngày 07/6/2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long ban hành Thông báo số 820/TB-BHXH về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng Vss-ID để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Hướng dẫn các CSSXKD, Khu công nghiệp phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ Covid-19 và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 09/6/2021, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long ban hành Công văn số 1793/SYT-NV về việc Hướng dẫn các CSSXKD, Khu công nghiệp phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ Covid-19 và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Triển khai tổ chức cho cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Greendfeed Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long ở lại nhà máy trong giai đoạn Phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 09/6/2021, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long ban hành Công văn số 1795/SYT-NV về việc triển khai tổ chức cho cán bộ công nhân viên ở lại nhà máy trong giai đoạn Phòng, chống dịch COVID-19.

Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Công văn số 2969/UBND-KTNV Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

Quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 08/6/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá.

Ngày 07/6/2021, Ban chỉ đạo PCTP, TNXH & XD PT toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Vĩnh Long ban hành công văn số 23/BCĐ-CAT về việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá các giải bóng đá lớn.

Tin mới cập nhật

 

Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu chính sách mới

Tin hoạt động khác

Cải cách hành chính

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN
HÌNH ẢNH LIÊN KẾT
CÔNG TY HẠ TẦNG KCN