Chi tiết văn bản

10/2022/QĐ-UBND
07/03/2022
18/03/2022
Quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định
UBND tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Văn Liệt
Phó Chủ tịch
2022118102657_10-2022-QD-UBND.pdf
VĂN BẢN KHÁC