Chi tiết văn bản

32 /BQL-QHĐT
18/01/2023
18/01/2023
Tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công xây dựng công trình tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Công văn
Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Bùi Thị Nguyệt Linh
Phó Trưởng Ban