Chi tiết văn bản

01/CĐ-TTg
02/01/2023
Về việc tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Công điện
Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính
Thủ tướng