Chi tiết văn bản

902 /UBND-TCDNC
03/03/2023
03/03/2023
thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Công văn
UBND tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Văn Liệt
Phó chủ tịch