Chi tiết văn bản

426/QĐ-UBND
03/03/2023
03/03/2023
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Bình Tân (Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long), huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long - giai đoạn 1
Quyết định
UBND tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Văn Liệt
Phó chủ tịch