Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 161
Hôm nay: 825
Hôm qua: 0
Trong tuần: 825
Trong tháng: 33467
Tất cả: 4640149
Chuyên mục - Tin hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp năm 2018.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp trong năm 2018 cơ bản ổn định. 

* Tình hình thu hút đầu tư: Tiếp xúc và làm việc với 37 nhà đầu tư (22 nhà đầu tư nước ngoài) tìm hiểu đầu tư vào các lĩnh vực như may mặc, sản xuất đồ gỗ gia dụng, sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản, chế biến nông sản và bảo quản rau củ quả, đầu tư hạ tầng KCN,… với thu hút đầu tư: 178,51 triệu USD (đầu tư mới: 172,8 triệu USD, đầu tư mở rộng: 5,71 triệu USD), đạt 187,91% so với kế hoạch năm 2018 (95 triệu USD). Cấp12 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư thực hiện dự án tại KCN Hòa Phú (giai đoạn 2) và KCN Bình Minh; Điều chỉnh 19 lượt Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 doanh nghiệp, nội dung điều chỉnh: thay đổi tên nhà đầu tư, tăng vốn đầu tư, tiến độ góp vốn, bổ sung mục tiêu và quy mô thực hiện dự án và tiến độ thực hiện dự án.

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 11.998,55 tỷ đồng, giảm 1,84% so với cùng kỳ năm 2017 (12.223,82 tỷ đồng); đạt 95,23% so với kế hoạch năm 2018 (12.600 tỷ đồng).

* Về doanh thu: 16.504,11 tỷ đồng; tăng 2,09% so với cùng kỳ năm 2017 (16.165,87 tỷ đồng), trong đó: 

+ Doanh thu bằng tiền đồng Việt Nam: 8.317,77 tỷ đồng, giảm 2,46% so với cùng kỳ năm 2017  (8.527,21 tỷ đồng).

+ Doanh thu bằng đô la Mỹ: 356.059.072 USD, tăng 6,24% so với cùng kỳ năm 2017 (335.156.205 USD).

* Nộp Thuế: 184,00 tỷ đồng, giảm 6,93% so với cùng kỳ năm 2017 (197,71 tỷ đồng).

* Về lao động: là 31.365 người, tăng 1.278 người so với cùng kỳ năm 2017 (30.087 người), trong đó:

+ Lao động trong nước 31.163 người, tăng 1.250 người so với cùng kỳ năm 2017 (29.913 người) .

+ Lao động người nước ngoài 202 người, tăng 28 người so với cùng kỳ năm 2017 (174 người).

* Về xuất khẩu: 370 triệu USD, tăng 2% so với năm 2017, đạt 98,2% so với kế hoạch năm 2018 (376,79 triệu USD).

* Về nhập khẩu: ước thực hiện là 186,69 triệu USD, tăng 1% so với năm 2017.

TD

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới cập nhật

Liên kết website

 

Hình liên kết