Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 136
Hôm nay: 798
Hôm qua: 0
Trong tuần: 798
Trong tháng: 33440
Tất cả: 4640122
Chuyên mục - Thông báo
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017.

Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long ban hành Quyết định số 57/QĐ-BQL về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng  6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long ban hành Quyết định số 57/QĐ-BQL, ngày 20 tháng 12 năm 2018, về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 theo Thông báo số 249/TB-STC ngày 23/10/2018 của Sở Tài chính (chi tiết theo biểu đính kèm).

Bieu so 4 -Quyet toan 2017

QD cong khai quyet toan 2017

Lê Thị Hồng Nữ

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới cập nhật

Liên kết website

 

Hình liên kết