Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 183
Hôm nay: 848
Hôm qua: 0
Trong tuần: 848
Trong tháng: 33490
Tất cả: 4640172
Chuyên mục - Tin hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 12 năm 2018.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp trong tháng 12 năm 2018 cơ bản ổn định. 

* Tình hình thu hút đầu tư: Tiếp xúc và làm việc với 05 nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu đầu tư vào các KCN Hòa Phú (giai đoạn 2). Lũy kế đến nay đã tiếp xúc được 40 nhà đầu tư (có 26 nhà đầu tư FDI), cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 Nhà đầu tư Đài Loan đầu tư vào KCN Hòa Phú (thuê nhà xưởng của Cty TNHH Thiết Lập), Điều chỉnh 04 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 doanh nghiệp tại KCN Hòa Phú (giai đoạn 2) với nội dung điều chỉnh là tăng quy mô, tăng vốn và bổ sung tiến độ thực hiện dự án.

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 977,16 tỷ đồng, giảm  15,48% so với tháng 11/2018; lũy kế đến nay là 11.998,55 tỷ đồng, giảm 1,84% so với cùng kỳ năm 2017 đạt 95,23% so với kế hoạch năm 2018 (12.600 tỷ đồng).

* Về doanh thu: 1.352,55 tỷ đồng (trong đó có 27.965.612 USD tương đương 651,60 tỷ đồng), giảm 15,25% so với tháng 11/2018; lũy kế đến nay là 16.504,11 tỷ đồng, tăng 2,09% so với cùng kỳ năm 2017.

* Nộp Thuế: 13,60 tỷ đồng, giảm 37,88% so với tháng 11/2018; lũy kế đến nay là 184,00 tỷ đồng, giảm 6,93% so với  cùng kỳ năm 2017 .

* Về lao động: tổng số 31.365 người, giảm 28 người so với tháng 11/2018, tăng 1.278 người so với cùng kỳ năm 2017  (Lao động trong nước 31.163 người, giảm 40 người so với tháng 11/2018, tăng 1.250 người so với cùng kỳ năm 2017; Lao động người nước ngoài 202 người, tăng 12 người so với tháng 11/2018, tăng 28 người so với cùng kỳ năm 2017).

* Về xuất khẩu: 29,98 triệu USD, giảm 4,49% so với tháng 11/2018. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 370 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 98,2% so với kế hoạch năm 2018 (376,79 triệu USD).

* Về nhập khẩu: 14,19 triệu USD, tăng 2,21% so với tháng 11/2018. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 186,69 triệu USD tăng 1% so với cùng kỳ năm 2017.

TD

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới cập nhật

Liên kết website

 

Hình liên kết