Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 80
Hôm nay: 4324
Hôm qua: 1561
Trong tuần: 10434
Trong tháng: 20106
Tất cả: 4595028
Chuyên mục - Tin hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 11 năm 2018.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp trong tháng 11năm 2018 cơ bản ổn định. 

* Tình hình thu hút đầu tư: Tiếp xúc và làm việc với 02 nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu đầu tư vào các KCN Hòa Phú (giai đoạn 2). Lũy kế đến nay đã tiếp xúc được 35 nhà đầu tư (có 21 nhà đầu tư FDI),  cấp 02 Giấy chứng nhận đăng ký cho nhà đầu tư thực hiện dự án sản xuất hàng may mặc tại KCN Hòa Phú (giai đoạn 2) với tổng vốn đầu tư 42 triệu USD, diện tích đất thực hiện dự án 19,86 ha.

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 1.156,15 tỷ đồng, tăng 17,51% so với tháng 10/2018 (983,91 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 11.021,38 tỷ đồng, giảm 0,05% so với cùng kỳ năm 2017 (11.026,54 tỷ đồng); đạt 87,47% so với kế hoạch năm 2018 (12.600 tỷ đồng).

* Về doanh thu: 1.595,87 tỷ đồng (trong đó có 30,35 triệu USD tương đương 707,14 tỷ đồng), tăng 11,42% so với tháng 10/2018 (1.363,44 tỷ đồng); lũy kế đến nay 15.151,56 tỷ đồng, tăng 4,18% so với cùng kỳ năm 2017 (14.543,72 tỷ đồng).

* Nộp Thuế: 21,90 tỷ đồng, tăng 82,67% so với tháng 10/2018 (11,99 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 170,40 tỷ đồng, giảm 7,79% so với  cùng kỳ năm 2017 (184,79 tỷ đồng).

* Về lao động: 31.393 người, tăng 292 người so với tháng 10/2018 (31.101 người), tăng 1.382 người so với cùng kỳ năm 2017 (30.011 người). Gồm lao động trong nước 31.203 người, tăng 291 người so với tháng 10/2018 (30.912 người), tăng 1.369 người so với cùng kỳ năm 2017 (29.834 người). Lao động người nước ngoài 190 người, tăng 1 người so với tháng 10/2018 (189 người), tăng 13 người so với cùng kỳ năm 2017 (177 người).

* Về xuất khẩu: 31,39 triệu USD, tăng 7,9% so với tháng 10/2018. Lũy kế đến nay là 340,01 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 90,24% so với kế hoạch năm 2018 (376,79 triệu USD).

* Về nhập khẩu: 13,88 triệu USD, giảm 6,42% so với tháng 10/2018. Lũy kế đến nay là 172,5 triệu USD không tăng so với cùng kỳ năm 2017.

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết