Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 188
Hôm nay: 853
Hôm qua: 0
Trong tuần: 853
Trong tháng: 33495
Tất cả: 4640177
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Quy định mới về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Ngày 30/10/2018, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 39/2018/TT-BCT quy định về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

Thông tư này quy định việc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trước và sau khi cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định nước nhập khẩu và việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của thương nhân theo khoản 1 Điều 28 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

Việc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa tại cơ sở sản xuất được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu đề nghị kiểm tra, xác minh tại cơ sở sản xuất khi kết quả kiểm tra hồ sơ, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nêu tại Điều 8,Điều 9 và Điều 10 Thông tư này chưa đủ căn cứ để xác định xuất xứ hàng hóa hoặc khi có lý do nghi ngờ gian lận xuất xứ hàng hóa.

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong nước tiến hành kiểm tra, xác minh, quản lý rủi ro và chống gian lận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp:

+ Trước khi cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O);

+ Trước khi cấp văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc cấp mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

+ Sau khi đã cấp hoặc đã phát hành chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

- Cơ quan chức năng khác trong nước đề nghị phối hợp khi có lý do nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu gian lận xuất xứ hàng hóa.

Thông tư này áp dụng đối với:

            - Cơ quan, tổ chức cấp C/O;

            -. Cơ quan, tổ chức cấp văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

            - Cơ quan, tổ chức tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

            - Thương nhân bao gồm: Thương nhân đề nghị cấp C/O; Thương nhân tham gia cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Thương nhân phát hành chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định nước nhập khẩu; Nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa xuất khẩu hoặc nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

              - Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Thông tư số 39/2018/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Nguồn tham khảo: Thông tư số 39/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Phạm Thị Phương Thảo

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới cập nhật

Liên kết website

 

Hình liên kết