Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 127
Hôm nay: 377
Hôm qua: 2851
Trong tuần: 8761
Trong tháng: 48864
Tất cả: 4564000
Chuyên mục - Tin các hoạt động khác
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 10 năm 2018.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp trong tháng 10 năm 2018 cơ bản ổn định. 

* Tình hình thu hút đầu tư: Tiếp xúc và làm việc với 03 nhà đầu tư (01 nhà đầu tư nước ngoài) tìm hiểu đầu tư vào các KCN Hòa Phú (giai đoạn 2) và KCN Bình Minh. Lũy kế đến nay đã tiếp xúc được 33 nhà đầu tư (có 19 nhà đầu tư FDI).

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 983,91 tỷ đồng, giảm 4,62% so với tháng 9/2018 (1.031,60 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 9.865,24 tỷ đồng, giảm 2,12% so với cùng kỳ năm 2017 (10.079,14 tỷ đồng); đạt 78,30% so với kế hoạch năm 2018 (12.600 tỷ đồng).

* Về doanh thu: 1.363,44 tỷ đồng (trong đó có 27.015.493 USD tương đương 629,46 tỷ đồng), giảm 4,81% so với tháng 9/2018 (1.432,36 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 13.555,69 tỷ đồng, tăng 2,26% so với cùng kỳ năm 2017 (13.256,01 tỷ đồng).

* Nộp Thuế: 11,99 tỷ đồng, tăng 0,08% so với tháng 9/2018 (11,98 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 148,49 tỷ đồng, giảm 10,23% so với  cùng kỳ năm 2017 (165,41 tỷ đồng).

* Về lao động: 31.101 người, tăng 486 người so với tháng 9/2018 (30.615 người), tăng 1.068 người so với cùng kỳ năm 2017 (30.033 người). Trong đó, lao động trong nước 30.912 người và 189 lao động người nước ngoài.

* Về xuất khẩu: 29,09 triệu USD, giảm 18,4% so với tháng 9/2018. Lũy kế đến nay là 308,62 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 82% so với kế hoạch năm 2018 (376,79 triệu USD).

* Về nhập khẩu: 14,84 triệu USD, giảm 6% so với tháng 9/2018. Lũy kế đến nay là 158,61 triệu USD không tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết