Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 148
Hôm nay: 812
Hôm qua: 0
Trong tuần: 812
Trong tháng: 33454
Tất cả: 4640136
Chuyên mục - Tin hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 8 năm 2018.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp tháng 8 năm 2018 cơ bản ổn định.      

* Tình hình thu hút đầu tư: tiếp xúc và làm việc với 02 nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu đầu tư vào KCN Hòa Phú (giai đoạn 2) và KCN Bình Minh thuộc ngành sản xuất thiết bị bưu chính viễn thông và chế biến nông sản. Lũy kế đến nay đã tiếp xúc 27 nhà đầu tư.

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 1.036,87 tỷ đồng, giảm 15,96% so với tháng 7/2018 (1.233,71 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 7.849,72 tỷ đồng, giảm 3,86% so với cùng kỳ năm 2017 (8.164,57 tỷ đồng); đạt 62,30% so với kế hoạch năm 2018 (12.600 tỷ đồng).

* Về doanh thu: 1.422,38 tỷ đồng, giảm 15,70% so với tháng 7/2018 (1.687,36 tỷ đồng); lũy kế đến nay 10.759,89 tỷ đồng, tăng 0,52% so với cùng kỳ năm 2017 (10.704,51 tỷ đồng). Trong đó:

- Doanh thu bằng tiền đồng Việt Nam: 772,38 tỷ đồng, giảm 18,65% so với tháng 7/2018 (949,50 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 5.322,42 tỷ đồng, giảm 3,21% so với cùng kỳ năm 2017 (5.498,77 tỷ đồng).

- Doanh thu bằng đô la Mỹ: 28.260.599 USD, giảm 12,29% so với tháng 7/2018 (32.220.859 USD); lũy kế đến nay là 237.434.898 USD, tăng 3,93% so với cùng kỳ năm 2017 (228.448.454 USD).

* Nộp Thuế: 12,68 tỷ đồng, giảm 42,59% so với tháng 7/2018 (22,09 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 124,52 tỷ đồng, giảm 4,55% so với  cùng kỳ năm 2017 (130,45 tỷ đồng).

* Về lao động: 30.009 người, tăng 96 người so với tháng 7/2018 (29.913 người), tăng 205 người so với cùng kỳ năm 2017 (29.804 người). Trong đó: Lao động trong nước 29.829 người, tăng 94 người so với tháng 7/2018 (29.735 người), tăng 206 người so với cùng kỳ năm 2017 (29.623 người); Lao động người nước ngoài 180 người, tăng 2 người so với tháng 7/2018 (178 người), giảm 1 người so với cùng kỳ năm 2017 (181 người).

* Về xuất khẩu: 31,34 triệu USD, giảm 12,7% so với tháng 07/2018. Lũy kế đến nay là 243,88 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 65% so với kế hoạch năm 2018 (376,79 triệu USD).

* Về nhập khẩu: 17,08 triệu USD, giảm 6,79% so với tháng 07/2018. Lũy kế đến nay là 127,96 triệu USD tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới cập nhật

Liên kết website

 

Hình liên kết