Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 138
Hôm nay: 448
Hôm qua: 2851
Trong tuần: 8832
Trong tháng: 48935
Tất cả: 4564071
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2018 của Bộ Lao động - TBXH.

Ngày 16/8/2018, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Long ban hành công văn số 829/SLĐTBXH-LĐ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ.

Theo đó, công văn đề nghị các đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long; Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm tổ chức thực hiện.

Thông tư quy định tại Điều 1 có 4 nhóm đối tượng áp dụng:

Một là, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng trước ngày 01/7/2018.

Hai là, cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01/7/2018.

Ba là, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 01/7/2018.

Bốn là, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 01/7/2018.

Nội dung Thông tư quy định từ ngày 01/7/2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại điều 1 Thông tư này được tăng thêm 6,92% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018.

Nguồn tham khảo: Công văn 829/SLĐTBXH-LĐ

Lê Thị Hồng Nữ

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết