Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 196
Hôm nay: 867
Hôm qua: 0
Trong tuần: 867
Trong tháng: 33509
Tất cả: 4640191
Chuyên mục - Tin các hoạt động khác
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày 09 tháng 7 năm 2018, Sở Tư pháp Vĩnh Long ban hành văn bản số 539/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Công văn số 2437/BTP-PBGDPL ngày 04/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua 07 Luật gồm: Luật Quốc phòng; Luật Cạnh tranh; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch. Nhằm thực hiện tốt trách nhiệm được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo quyền thông tin về pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, phổ biến nội dung tinh thần của văn bản luật;

BQL các KCN Vĩnh Long phổ biến rộng rãi nội dung 07 Luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gồm: Luật Quốc phòng; Luật Cạnh tranh; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Hình thức phổ biến: các văn bản Luật được cập nhật và đăng tải trên Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật, cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn; chuyên mục Tủ sách pháp luật) hoặc tại cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp theo địa chỉ: https://stp.vinhlong.gov.vn, chuyên mục văn bản quy phạp pháp luật.

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới cập nhật

Liên kết website

 

Hình liên kết