Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 190
Hôm nay: 857
Hôm qua: 0
Trong tuần: 857
Trong tháng: 33499
Tất cả: 4640181
Chuyên mục - Tin các hoạt động khác
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 7 năm 2018.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp trong tháng 7 năm 2018 cơ bản ổn định. 

* Tình hình thu hút đầu tư: Tiếp xúc và làm việc với 04 nhà đầu tư (03 nhà đầu tư nước ngoài) tìm hiểu đầu tư vào các KCN Hòa Phú (giai đoạn 2) và KCN Bình Minh ở các ngành nghề như: chế biến nông sản và bảo quản rau củ quả, sản xuất giày da và đế giày, sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí, lũy kế đến nay đã tiếp xúc được 25 nhà đầu tư.

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 1.233,71 tỷ đồng, tăng 24,61% so với tháng 6/2018 (990,05 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 6.812,85 tỷ đồng, giảm 4,51% so với cùng kỳ năm 2017 (7.134,77 tỷ đồng); đạt 54,07% so với kế hoạch năm 2018 (12.600 tỷ đồng).

* Về doanh thu: 1.687,36 tỷ đồng (trong đó có 32.220.859 USD tương đương 737,86 tỷ đồng), tăng 21,80% so với tháng 6/2018 (1.385,35 tỷ đồng); lũy kế đến nay 9.337,52 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm 2017 (9.338,56 tỷ đồng).

* Nộp Thuế: 22,09 tỷ đồng, tăng 117,99% so với tháng 6/2018 (10,13 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 111,84 tỷ đồng, giảm 2,32% so với  cùng kỳ năm 2017 (114,49 tỷ đồng).

* Về lao động: 29.913 người, tăng 317 người so với tháng 6/2018 (29.596 người), tăng 91 người so với cùng kỳ năm 2017 (29.822 người). Trong đó: Lao động trong nước 29.735 người, tăng 316 người so với tháng 6/2018 (29.419 người), tăng 93 người so với cùng kỳ năm 2017 (29.642 người). Lao động người nước ngoài 178 người, tăng 1 người so với tháng 6/2018 (177 người), giảm 2 người so với cùng kỳ năm 2017 (180 người).

* Về xuất khẩu: 35,9 triệu USD, giảm 5,5% so với tháng 06/2018. Lũy kế đến nay đạt 212,54 triệu USD, tương đương so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 56,41% so với kế hoạch năm 2018 (376,79 triệu USD).

* Về nhập khẩu: 18,33 triệu USD, tăng 2,63% so với tháng 06/2018. Lũy kế đến nay là 110,88 triệu USD tăng 1% so với cùng kỳ năm 2017.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới cập nhật

Liên kết website

 

Hình liên kết