Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 63
Hôm nay: 722
Hôm qua: 0
Trong tuần: 722
Trong tháng: 33364
Tất cả: 4640046
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Ngày 06/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là Danh mục và Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

            1. Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 05 cấp:

            - Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

            - Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

            - Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

            - Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

            - Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng;

            2. Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó:

            - Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế;

            - Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.

            Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2018 và thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam./.

 

Nguyễn Tấn Phi

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới cập nhật

Liên kết website

 

Hình liên kết