Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 89
Hôm nay: 4268
Hôm qua: 1561
Trong tuần: 10378
Trong tháng: 20050
Tất cả: 4594972
Chuyên mục - Tin hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp 06 tháng đầu năm 2018.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp 06 tháng đầu năm 2018 cơ bản ổn định. 

* Tình hình thu hút đầu tư: Tiếp và làm việc được 21 nhà đầu tư (12 nhà đầu tư nước ngoài); Cấp mới 07 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Điều chỉnh  07 lượt Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): là 5.579,15 tỷ đồng, giảm 8,46% so với cùng kỳ năm 2017 (6.094,72 tỷ đồng); đạt 44,28% so với kế hoạch năm 2018 (12.600 tỷ đồng)

* Về doanh thu: 7.650,15 tỷ đồng (trong đó có 176.953.439 USD), giảm 4,02% so với cùng kỳ năm 2017 (7.970,60 tỷ đồng).

* Nộp Thuế: 89,75 tỷ đồng, giảm 12,94% so với  cùng kỳ năm 2017 (103,09 tỷ đồng).

* Về lao động: 29.596 người, tăng 207 người so với cùng kỳ năm 2017 (29.389 người), bao gồm 29.419 lao động trong nước và 177 lao động người nước ngoài (tăng 12 người so với cùng kỳ năm 2017)

* Về xuất khẩu: 176,64 triệu USD, giảm 2 % so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 47% so với kế hoạch năm 2018 (376,79 triệu USD).

* Về nhập khẩu: là 92,55 triệu USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2017

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết