Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 59
Hôm nay: 297
Hôm qua: 2851
Trong tuần: 8681
Trong tháng: 48784
Tất cả: 4563920
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Thông tư hướng dẫn mới về thủ tục hải quan, quản lý thuế hàng xuất nhập khẩu

Ngày 20/04/2018, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC hướng dẫn, cụ thể hóa toàn bộ các quy định về thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) được nêu tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Cụ thể, Thông tư 39/2018/TT-BTC có nhiều quy định mới về thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trong đó, những nội dung quan trọng liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan được sửa đổi trong thông tư này gồm: hồ sơ hải quan; nộp hồ sơ hải quan dưới dạng điện tử; khai hải quan; thời điểm thông báo kết quả phân luồng tờ khai; khai bổ sung hồ sơ hải quan; khai thay đổi mục đích sử dụng; hủy tờ khai hải quan; kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của chi cục hải quan đăng ký tờ khai; giám sát hải quan trong việc lấy mẫu; đưa hàng về bảo quản; hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; niêm phong hải quan; khai bổ sung tờ khai vận chuyển độc lập; hủy tờ khai vận chuyển độc lập; thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập; giám sát hải quan.

Cùng với những thay đổi về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, nhiều nội dung về thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK) và quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

Trong đó, có nội dung quan trọng là sửa quy định về kiểm tra, xác định trị giá hải quan: Bổ sung căn cứ bác bỏ trị giá khai báo trong thông quan; bổ sung thẩm quyền xác định trị giá, ấn định thuế sau khi bác bỏ trị giá khai báo trong thông quan; xử lý kết quả tham vấn; sửa đổi quy định về tham vấn một lần.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/06/2018.

Nguồn tham khảo:  Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Phạm Thị Phương Thảo

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết