Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 86
Hôm nay: 328
Hôm qua: 2851
Trong tuần: 8712
Trong tháng: 48815
Tất cả: 4563951
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Điều chỉnh thời gian hiệu lực thi hành của Thông tư số 21/2017/TT-BCT.

Ngày 26/4/2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BCT về việc sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017, theo đó hiệu lực của Thông tư 21 đã được điều chỉnh đến ngày 01/01/2019.

Thông tư số 21/2017/TT-BCT, ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may, thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, ngày 26/4/2018 Bộ Công thương đã ban hành thông tư số 07/2018/TT-BCT về việc sửa đổi thông tư số 21/2017/TT-BCT, hiệu lực của Thông tư 21 đã được điều chỉnh đến ngày 01/01/2019.

Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của QCVN 01:2017/BCT tại Phụ lục 1 của Thông tư số 21/2017/TT-BCT, thực hiện công bố hợp quy cho sản phẩm dệt may do mình xuất khẩu, sản xuất; dán nhãn hợp quy các sản phẩm dệt may được công bố hợp quy trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam; thực hiện quy định có liên quan tại Thông tư này. Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan. Theo đó:

- Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may không được vượt quá các giá trị sau:

+ 30mg/kg với sản phẩm dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi;

+ 75mg/kg với sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da;

+ 300mg/kg cho sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da.

- Mức giới hạn về hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo không vượt quá 30mg/kg.

- Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp, theo một trong các hình thức:

+ Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân.

+ Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định.

Các sản phẩm như: hành lý của người nhập cảnh; tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong định mức miễn thuế; hàng mẫu để quảng cáo không có giá trị sử dụng để nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất; hàng hóa nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ… không chịu sự quản lý của thông tư này.

Nội dung đầy đủ Thông tư số 21/2017/TT-BCT, ngày 23/10/2017; Thông tư số 07/2018/TT-BCT ngày 26/4/2018 tải tại đây.

Nguồn tham khảo: Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may; Thông tư số 07/2018/TT-BCT ngày 26/4/2018 của Bộ Công Thương  về việc sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT. Ảnh được thu thập trên internet.

Bùi Anh Thư

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết