Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 92
Hôm nay: 336
Hôm qua: 2851
Trong tuần: 8720
Trong tháng: 48823
Tất cả: 4563959
Chuyên mục - Tin các hoạt động khác
Tuyên truyền Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảnglần thứ III- năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Sở TT&TT ban hành công văn số 315/STTTT-BCXB về việc thông tin, tuyên truyền Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ III- năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số: 153/KH-BTGTU ngày 03/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ III- năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; như sau:

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền

a) "Tác phẩm báo chí tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018 phải đảm bảo về chủ đề, thời gian, hồ sơ dự giải... theo đúng quy định được nêu trong thể lệ.

b) Tác phẩm có nội dung viết về công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng...

c) Tác phẩm phải bảo đảm tính chân thật, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Khuyến khích tác phẩm đề cập những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng đang được dư luận xã hội quan tâm.

d) Các thể loại báo chí tham gia gồm: bài viết, bài phản ảnh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra... của các tác giả trong tỉnh được đăng, phát từ ngày 01/11/2017 đến ngày 01/10/2018 trên các phương tiện báo in, báo hình, phát thanh và trang thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

e) Giải cũng được trao cho các cơ quan báo chí và Ban tuyên giáo, Ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức triển khai thực hiện tốt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018.

f) Ban sơ khảo của tỉnh sẽ tuyển chọn, đề xuất khen thưởng tác giả có tác phẩm chất lượng tốt và các tập thể tiêu biểu; đồng thời, gửi tác phẩm về Trung ương tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018. Thời gian công bố tác phẩm được cấp tỉnh khen thưởng: dự kiến ngày 30/10/2018.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Các cơ quan báo chí trong tỉnh phát động tuyên truyền rộng rãi cho những người làm báo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết nội dung kế hoạch, thể lệ tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III- năm 2018 để tích cực sáng tạo tác phẩm tham gia. Đồng thời, có tin bài phản ảnh, đưa tin kịp thời về các hoạt động liên quan.

b) Trên Website của các Sở, ban, ngành có hình thức tuyên truyền phù hợp và có tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III- năm 2018.

(Nội dung Kế hoạch số: 153/KH-BTGTU ngày 03/5/2018 và thể lệ cuộc thi đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông với link https://stttt.vinhlong.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết