Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 151
Hôm nay: 431
Hôm qua: 2851
Trong tuần: 8815
Trong tháng: 48918
Tất cả: 4564054
Chuyên mục - Tin hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 05 năm 2018.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp trong tháng 05 năm 2018 cơ bản ổn định. 

* Tình hình thu hút đầu tư: Làm việc với các doanh nghiệp Hungary tại Tổng lãnh sự Hungary-TP HCM và Hiệp hội thương mại Đài Loan tại Việt Nam nhằm quảng bá môi trường đầu tư tại các KCN tỉnh Vĩnh Long; Tiếp xúc và làm việc với 06 nhà đầu tư tìm hiểu đầu tư vào các khu công nghiệp (trong đó có 02 nhà đầu tư nước ngoài). Lũy kế từ đầu năm đến nay tiếp xúc và làm việc với 17 nhà đầu tư (08 nhà đầu tư FDI).

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 988,5 tỷ đồng, giảm 25% so với tháng 4/2018, lũy kế đến nay là 4.589 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 36,4% so với kế hoạch năm 2018.

* Về doanh thu: 1.354,37 tỷ đồng, giảm 24% so với tháng 4/2018, lũy kế đến nay 6.264,8 tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2017.

* Nộp Thuế: 11,3 tỷ đồng, giảm 63% so với tháng 4/2018, lũy kế đến nay là 79,6 tỷ đồng, giảm 11,8% so với  cùng kỳ năm 2017.

* Về lao động: 29.711 người, giảm 227 người so với tháng 4/2018 (29.938 người), tăng 328 người so với cùng kỳ năm 2017,  trong đó có 172 lao động người nước ngoài.

* Về xuất khẩu: 33,3 triệu USD, tăng 18% so với tháng 04/2018, lũy kế đến nay đạt 138,7 triệu USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 37% so với kế hoạch năm 2018

* Về nhập khẩu: 19,4 triệu USD, giảm 15,2% so với tháng 04/2018, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2017, lũy kế đến nay giá trị nhập khẩu là 74,7 triệu USD.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết