Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 54
Hôm nay: 292
Hôm qua: 2851
Trong tuần: 8676
Trong tháng: 48779
Tất cả: 4563915
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

Ngày 20/04/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BCT về việc quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Thông tư này quy định chi tiết về bên liên quan trong vụ việc điều tra; hoạt động cung cấp, thu thập thông tin, tài liệu và bảo mật thông tin, tài liệu; tiếng nói, chữ viết trong quá trình điều tra; quản lý nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; các trường hợp miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Theo Thông tư 06/2018/TT-BCT Bộ Công thương xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thuộc các trường hợp:

- Hàng hóa nhập khẩu có đặc điểm khác biệt với hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước mà hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất bởi ngành sản xuất trong nước đó không thể thay thế được;

- Hàng hóa nhập khẩu là sản phẩm đặc biệt của hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước;

- Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không được bán trên thị trường trong nước trong cùng điều kiện thông thường;

- Khối lượng hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp sản xuất trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước.

Đối tượng đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; Tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại để sản xuất; Các tổ chức, cá nhân khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định.

Thông tư 06/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2018.

Nguồn tham khảo:  Thông tư 06/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương.

P.Thảo

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết