Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 113
Hôm nay: 360
Hôm qua: 2851
Trong tuần: 8744
Trong tháng: 48847
Tất cả: 4563983
Chuyên mục - Tin hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 04 năm 2018.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp trong tháng 04 năm 2018 cơ bản ổn định. 

* Tình hình thu hút đầu tư: tiếp xúc và làm việc với 07 nhà đầu tư (05 nhà đầu tư nước ngoài) tìm hiểu đầu tư vào các KCN với các ngành nghề đầu tư: may mặc, sản xuất linh kiện máy may công nghiệp và đầu tư hạ tầng KCN. Lũy kế từ đầu năm đến nay tiếp xúc và làm việc với 11 nhà đầu tư (06 nhà đầu tư FDI). Trong đó, cấp 04 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 nhà đầu tư nước ngoài và 02 nhà đầu tư trong nước.

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 1.327,37 tỷ đồng, tăng 122,18% so với tháng 3/2018 (597,43 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 3.600,62 tỷ đồng, giảm 7,28% so với cùng kỳ năm 2017 (3.883,23 tỷ đồng); đạt 28,58% so với kế hoạch năm 2018 (12.600 tỷ đồng).

* Về doanh thu: 1.774,51 tỷ đồng, tăng 112,13% so với tháng 3/2018 (836,52 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 4.910,44 tỷ đồng, giảm 2,96% so với cùng kỳ năm 2017 (5.060,09 tỷ đồng),  trong đó: 

+ Doanh thu bằng tiền đồng Việt Nam: 989,66 tỷ đồng, tăng 145,06% so với tháng 3/2018 (403,85 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 2.416,11 tỷ đồng, giảm 8,78% so với cùng kỳ năm 2017 (2.648,60 tỷ đồng).

+ Doanh thu bằng đô la Mỹ: 34.422.973 USD, tăng 81,40% so với tháng 03/2018 (18.976.729 USD); lũy kế đến nay là 109.400.115 USD, tăng 3,31% so với cùng kỳ năm 2017 (105.894.188 USD).

* Nộp Thuế: 30,65 tỷ đồng, tăng 149,14% so với tháng 3/2018 (12,30 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 68,28 tỷ đồng, giảm 11,25% so với  cùng kỳ năm 2017 (76,94 tỷ đồng).

* Về lao động: 29.938 người, tăng 130 người so với tháng 3/2018 (29.808 người), tăng 755 người so với cùng kỳ năm 2017 (29.183 người).

+ Lao động trong nước 29.765 người, tăng 130 người so với tháng 3/2018 (29.635 người), tăng 757 người so với cùng kỳ năm 2017 (29.008 người) .

+ Lao động người nước ngoài 173 người, không tăng không giảm so với tháng 3/2018 (173 người), giảm 2 người so với cùng kỳ năm 2017 (175 người).

* Về xuất khẩu: 28,23 triệu USD, tăng 49,98% so với tháng 03/2018. Lũy kế đến nay, là 105,38 triệu USD, giảm 1 % so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 28% so với kế hoạch năm 2018 (376,79 triệu USD).

* Về nhập khẩu: 22,92 triệu USD, tăng 103,35% so với tháng 03/2018,. Lũy kế đến này là 55,25 triệu USD giảm 11% so với cùng kỳ năm 2017.

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết