Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 156
Hôm nay: 820
Hôm qua: 0
Trong tuần: 820
Trong tháng: 33462
Tất cả: 4640144
Chuyên mục - Tin hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 03 năm 2018.

* Tình hình thu hút đầu tư: Tiếp xúc và làm việc với 03 nhà đầu tư trong nước tìm hiểu đầu tư vào các KCN, ngành nghề đầu tư: chế biến thủy sản, sang chiết dầu nhớt và sản xuất hạt nhựa. Lũy kế từ đâu năm đến nay tiếp xúc và làm việc với 04 nhà đầu tư (01 nhà đầu tư FDI).

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 597,43 tỷ đồng, giảm 19,12% so với tháng 02/2018 (738,68 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 2.273,24 tỷ đồng, giảm 24,08% so với cùng kỳ năm 2017 (2.994,16 tỷ đồng); đạt 18,04% so với kế hoạch năm 2018 (12.600 tỷ đồng).

* Về doanh thu: 836,52 tỷ đồng, giảm 18,31% so với tháng 02/2018 (1.024,04 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 3.135,93 tỷ đồng, giảm 19,65% so với cùng kỳ năm 2017 (3.902,99 tỷ đồng),  trong đó: 

+ Doanh thu bằng tiền đồng Việt Nam: 403,85 tỷ đồng, giảm 3,81% so với tháng 02/2018 (419,86 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 1.426,45 tỷ đồng, giảm 27,23% so với cùng kỳ năm 2017 (1.960,26 tỷ đồng).

+ Doanh thu bằng đô la Mỹ: 18.976.729 USD, giảm 28,39% so với tháng 02/2018 (26.498.976 USD); lũy kế đến nay là 74.977.142 USD, giảm 12,14% so với cùng kỳ năm 2017 (85.334.501 USD).

* Nộp Thuế: 12,30 tỷ đồng, giảm 21,25% so với tháng 02/2018 (15,62 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 37,63 tỷ đồng, giảm 45,48% so với  cùng kỳ năm 2017 (69,01 tỷ đồng).

* Về lao động: là 29.808 người, giảm 212 người so với tháng 02/2018 (30.020 người), tăng 136 người so với cùng kỳ năm 2017 (29.672 người).

+ Lao động trong nước 29.635 người, giảm 212 người so với tháng 02/2018 (29.847 người), tăng 138 người so với cùng kỳ năm 2017 (29.497 người) .

+ Lao động người nước ngoài 173 người, không tăng không giảm so với tháng 02/2018 (173 người), giảm 2 người so với cùng kỳ năm 2017 (175 người).

* Về xuất khẩu: 18,82 triệu USD, giảm 31,15% so với tháng 02/2018. Lũy kế đến nay, là 77,15 triệu USD, giảm 9 % so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 20,2% so với kế hoạch năm 2018 (381,05 triệu USD).

* Về nhập khẩu: 11,27 triệu USD, tăng 17,52% so với tháng 02/2018. Lũy kế đến nay là 32,33 triệu USD giảm 25% so với cùng kỳ năm 2017.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới cập nhật

Liên kết website

 

Hình liên kết