Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 56
Hôm nay: 869
Hôm qua: 1849
Trong tuần: 10849
Trong tháng: 25068
Tất cả: 4484859
Chuyên mục - Tin các hoạt động khác
Thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Ngày 28/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 249/QĐ-TTg Công nhận thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Theo đó, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. Để hoàn thành xây dựng nông thôn mới thị xã Bình Minh phải đạt các tiêu chí theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới như sau:

            - Có 100% số xã trong thị xã đạt chuẩn nông thôn mới.

            - Quy hoạch: Có quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã được phê duyệt.

            - Giao thông:

            + Hệ thống giao thông trên địa bàn thị xã đảm bảo kết nối tới các xã.

            + Tỷ lệ km đường thị xã đạt chuẩn theo quy hoạch.

            - Thủy lợi: Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch.

            - Điện: Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống.

            - Y tế - Văn hóa - Giáo dục:

            + Bệnh viện thị xã đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3; Trung tâm y tế thị xã đạt chuẩn quốc gia.

            + Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao kết nối với các xã có hiệu quả.

            + Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn.

            - Sản xuất: Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; hoặc có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện.

            - Môi trường:

            + Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã đạt tiêu chuẩn.

            + Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

            - An ninh, trật tự xã hội: Đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội.

            - Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới:

            + Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã được kiện toàn tổ chức và hoạt động đúng quy định.

            + Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới thị xã được tổ chức và hoạt động đúng quy định.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Bình Minh có 01 khu công nghiệp (KCN Bình Minh) đang hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 134,82 ha, đã thu hút được 21 dự án đầu tư thứ cấp (05 dự án FDI) cũng đóng góp một phần trong các chỉ tiêu về môi trường, an ninh, trật tự của thị xã và 01 khu công nghiệp (KCN Đông Bình) đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 với tổng diện tích là 351,8 ha, đang trong quá trình kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN./.

Nguyễn Tấn Phi

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết