Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 90
Hôm nay: 915
Hôm qua: 1849
Trong tuần: 10895
Trong tháng: 25114
Tất cả: 4484905
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Nghị định quy định về biện pháp phát triển ngoại thương

Ngày 01/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.

Nghị định này quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về phát triển hoạt động ngoại thương thông qua xúc tiến thương mại, hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Mục tiêu của Chương trình nhằm góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển hạ tầng thương mại, logistics phục vụ hoạt động ngoại thương; ứng phó kịp thời, hiệu quả với những phản ứng, biến đổi của thị trường xuất khẩu, nhập khẩu.

Nghị định quy định các đề án thực hiện Chương trình phải đáp ứng các yêu cầu sau: Phù hợp với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp; phù hợp với định hướng chiến lược xuất nhập khẩu và chiến lược phát triển ngành hàng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển các vùng kinh tế, địa phương; phù hợp với quy định tại Điều 9, Điều 15 Nghị định này; đảm bảo tính khả thi về phương thức triển khai, thời gian, tiến độ triển khai, nguồn nhân lực, tài chính; đối với các đề án mà quá trình thực hiện kéo dài trên 01 năm, đơn vị chủ trì phải xây dựng nội dung và kinh phí, thực hiện quyết toán theo từng năm.

Đối tượng áp dụng Nghị định 28/2018/NĐ-CP là: Các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại trong nước; các tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài; Các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam; Các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài tham gia, thực hiện các hoạt động ngoại thương, xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương.

Nghị định 28/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

- Nguồn tham khảo:  Nghị định 28/2018/NĐ-CP

Phạm Thị Phương Thảo

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết