Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 74
Hôm nay: 888
Hôm qua: 1849
Trong tuần: 10868
Trong tháng: 25087
Tất cả: 4484878
Chuyên mục - Tin hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 02 năm 2018.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp trong tháng 02 năm 2018 cơ bản ổn định. 

* Tình hình thu hút đầu tư: Tiếp xúc và làm việc với Công ty TNHH May Mặc Bowker (Việt Nam) tìm hiểu đầu tư vào các KCN Hòa Phú giai đoạn 2 và KCN Bình Minh.

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 738,68 tỷ đồng, giảm 21,18% so với tháng 01/2018 (937,13 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 1.675,81 tỷ đồng, giảm 19,96% so với cùng kỳ năm 2017 (2.093,84 tỷ đồng); đạt 13,30% so với kế hoạch năm 2018 (12.600 tỷ đồng).

* Về doanh thu: 1.024,04 tỷ, giảm 19,71% so với tháng 01/2018; lũy kế đến nay là 2.299,41 tỷ đồng, giảm 15,90% so với cùng kỳ năm 2017 (2.734,18 tỷ đồng),  trong đó: 

+ Doanh thu bằng tiền đồng Việt Nam: 419,86 tỷ đồng, giảm 30,34% so với tháng 01/2018; lũy kế đến nay là 1.022,60 tỷ đồng, giảm 25,15% so với cùng kỳ năm 2017 (1.366,25 tỷ đồng).

+ Doanh thu bằng đô la Mỹ: 26.498.976 USD, giảm 10,18% so với tháng 01/2018 ; lũy kế đến nay là 56.000.412 USD, giảm 6,86% so với cùng kỳ năm 2017 (60.124.225 USD).

* Nộp Thuế: 15,62 tỷ đồng, tăng 60,70% so với tháng 01/2018 (9,72 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 25,35 tỷ đồng, giảm 51,41% so với  cùng kỳ năm 2017 (52,16 tỷ đồng).

* Về lao động: là 30.020 người, tăng 54 người so với tháng 01/2018 (29.966 người), tăng 550 người so với cùng kỳ năm 2017 (29.470 người).

+ Lao động trong nước 29.847 người, tăng 53 người so với tháng 01/2018 (29.794 người), tăng 550 người so với cùng kỳ năm 2017 (29.297 người) .

+ Lao động người nước ngoài 173 người, tăng 1 người so với tháng 01/2018 (172 người), không tăng và không giảm so với cùng kỳ năm 2017 (173 người).

* Về xuất khẩu: 27,33 triệu USD, giảm 11,82% so với tháng 01/2018. Lũy kế đến nay, là 58,33 triệu USD, giảm 4 % so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 15,3% so với kế hoạch năm 2018 (381,05 triệu USD).

* Về nhập khẩu: 9,59 triệu USD, giảm 16,39% so với tháng 01/2018, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế đến nay là 21,06 triệu USD.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết