Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 97
Hôm nay: 4288
Hôm qua: 1561
Trong tuần: 10398
Trong tháng: 20070
Tất cả: 4594992
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội trong năm 2018

Ngày 22/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 117/QĐ-TTg về việc lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, Mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định (Theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 16 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ là Ngân hành Chính sách xã hội) áp dụng trong năm 2018 đối với dự nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm.

            Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 1, 4, 5, 6 và 7, Điều 49 của Luật Nhà ở:

            - Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng

            - Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

            - Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

            - Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

            - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/01/2018 và thay thế Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 13/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ./.

Nguyễn Tấn Phi

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết