Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 88
Hôm nay: 4267
Hôm qua: 1561
Trong tuần: 10377
Trong tháng: 20049
Tất cả: 4594971
Chuyên mục - Tin hoạt động
Miễn và giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày 20/01/2018.

Ngày 04/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư này quy định về các đối tượng miễn phí, lệ phí và giảm lệ phí đăng ký doanh nghiêp như sau:

            1. Các đối tượng được miễn phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

            - Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

            - Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

            - Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

            - Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước.

            - Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

            2. Giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp

            - Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: từ 200.000 đồng/lần giảm còn 100.000 đồng/lần (giảm 50%).

            - Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp: từ 100.000 đồng/lần giảm còn 50.000 đồng/lần (giảm 50%).

            - Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên: từ 5.000.000 đồng/tháng giảm còn 4.500.000 đồng/tháng (giảm 10%).

Nguyễn Tấn Phi

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết