Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 93
Hôm nay: 4272
Hôm qua: 1561
Trong tuần: 10382
Trong tháng: 20054
Tất cả: 4594976
Chuyên mục - Tin hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 01 năm 2018.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp trong tháng 01 năm 2018 cơ bản ổn định. 

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 937,13 tỷ đồng, giảm 15,43% so với cùng kỳ năm 2017 (1.108,12 tỷ đồng); đạt 7,44% so với kế hoạch năm 2018 (12.600 tỷ đồng).

* Về doanh thu: 11.275,37 tỷ đồng, giảm 11,87% so với cùng kỳ năm 2017 (1.447,19 tỷ đồng),  trong đó: 

+ Doanh thu bằng tiền đồng Việt Nam: 602,74 tỷ đồng, giảm 23,67% so  với cùng kỳ năm 2017 (789,69 tỷ đồng).

+ Doanh thu bằng đô la Mỹ: 29.501.435 USD, tăng 1,85% so  với cùng kỳ năm 2017 (28.965.009 USD).

* Nộp Thuế: 9,72 tỷ đồng, giảm 28,71% so với cùng kỳ năm 2017 (13,64 tỷ đồng).

* Về lao động: là 29.966 người, tăng 289 người so với cùng kỳ năm 2017 (29.677 người).

+ Lao động trong nước 29.794 người, tăng 287 người so với cùng kỳ năm 2017 (29.507 người) .

+ Lao động người nước ngoài 172 người, tăng 2 người so với cùng kỳ năm 2017 (170 người).

* Về xuất khẩu: 31 triệu USD, giảm 7,74% so với tháng 12.2017, tăng 1,24% so với cùng kỳ năm 2017.

 

* Về nhập khẩu: 11,47 triệu USD, giảm 2,77% so với tháng 12.2017, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2017.

T.Dũng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết