Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 63
Hôm nay: 4336
Hôm qua: 1561
Trong tuần: 10446
Trong tháng: 20118
Tất cả: 4595040
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo Nghị định việc khoán kinh phí này phải đảm bảo an ninh, an toàn và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả hơn trong việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản.

Khoán kinh phí sử dụng tài sản công: Việc khoán kinh phí sử dụng tài sản công được áp dụng đối với cán bộ, công chức, đối tượng khác có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công theo quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Nhà nước khuyến khích áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng tài sản công đối với đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công nhưng không thuộc trường hợp khoán bắt buộc. 

Đối với khoán kinh phí sử dụng nhà ở công vụ, việc khoán kinh phí được áp dụng đối với các đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ mà Nhà nước không có nhà ở công vụ để bố trí. Mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở giá thuê nhà ở phổ biến tại thị trường địa phương nơi đối tượng nhận khoán đến công tác phù hợp với loại nhà ở và diện tích nhà theo tiêu chuẩn, định mức áp dụng đối với đối tượng nhận khoán.

Đối với khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, đối tượng, phương pháp xác định mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô được thực hiện theo nghị định của Chính phủ quy định  tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Kinh phí khoán  được thanh toán  cho người nhận khoán cùng với việc  chi trả tiền lương hàng tháng. Riêng kinh phí  khoán trong trường hợp  đi công tác được thanh toán cùng với việc thanh toán công tác phí.

Nghị định này được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước; đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công.

Nghị định 151/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2018.

Nguồn tham khảo:  Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính Phủ.

Phương Thảo

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết