Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 127
Hôm nay: 278
Hôm qua: 1756
Trong tuần: 6477
Trong tháng: 25536
Tất cả: 4426280
Chuyên mục - Tin các hoạt động khác
Treo khẩu hiệu nhân kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam.

Ngày 26/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Công văn số  5191 /UBND-VX về việc Treo khẩu hiệu nhân kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam.  

Trong nhiều thập niên qua, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác dân số. Vì vậy, công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cần được thực hiện thường xuyên.

Nhân kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long treo băng rôn khẩu hiệu nhân kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12.

Nội dung với các khẩu hiệu như sau:

- Dân số ổn định, xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc.

- Thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Đầu tư cho công tác Dân số là đầu tư cho phát triển bền vững.

- Toàn dân tích cực thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Thời gian treo băng rôn khẩu hiệu từ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 30/12/2017./.

Nguồn tham khảo: Công văn số  5191 /UBND-VX

T. Dũng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết