Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 129
Hôm nay: 324
Hôm qua: 1756
Trong tuần: 6523
Trong tháng: 25582
Tất cả: 4426326
Chuyên mục - Tin hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 12 năm 2017.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp trong tháng 12 năm 2017 cơ bản ổn định. 

* Tình hình thu hút đầu tư: tiếp xúc và làm việc với 04 nhà đầu tư (02 nhà đầu tư nước ngoài), giảm 04 nhà đầu tư so với tháng 11/2017, tìm hiểu đầu tư vào các KCN, ngành nghề đầu tư: sản xuất phân bón, sản xuất dụng cụ dùng trong y tế, sản xuất nhựa, may mặc. Lũy kế từ đầu năm đến nay tiếp xúc và làm việc với 37 nhà đầu tư (23 nhà đầu tư nước ngoài).

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 1.197,28 tỷ đồng, tăng 26,38% so với tháng 11/2017 (947,40 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 12.223,82 tỷ đồng, tăng 3,08% so với cùng kỳ năm 2016 (11.858,96 tỷ đồng); đạt 89,55% so với kế hoạch năm 2017 (13.650 tỷ đồng).

* Về doanh thu: 1.622,16 tỷ đồng, tăng 25,97% so với tháng 11/2017 (1.287,70 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 16.165,87 tỷ đồng, tăng 4,05% so với cùng kỳ năm 2016 (15.535,94 tỷ đồng),  trong đó: 

+ Doanh thu bằng tiền đồng Việt Nam: 926,59 tỷ đồng, tăng 43,11 % so với tháng 11/2017 (647,46 tỷ đồng), lũy kế đến nay là 8.527,21 tỷ đồng, giảm 2,06% so  với cùng kỳ năm 2016 (8.706,52 tỷ đồng).

+ Doanh thu bằng đô la Mỹ: 30.507.041 USD, tăng 8,64% so với tháng 11/2017 (28.080.6318 USD), lũy kế đến nay là 335.156.205 USD, tăng 9,76% so  với cùng kỳ năm 2016 (305.345.212 USD).

* Nộp Thuế: 12,92 tỷ đồng, giảm 33,32% so với tháng 11/2017 (19,38 tỷ đồng), lũy kế  đến nay là 197,71 tỷ đồng, giảm 8,65% so với cùng kỳ năm 2016 (216,42 tỷ đồng).

* Về lao động: là 30.087 người, tăng 76 người so với tháng 11/2017 (30.011 người), tăng 291 người so với cùng kỳ năm 2016 (29.796 người).

+ Lao động trong nước 29.913 người, tăng 79 người so với tháng 11/2017 (29.834 người), tăng 294 người so với cùng kỳ năm 2016 (29.619 người) .

+ Lao động người nước ngoài 174 người, giảm 3 người so với tháng 11/2017 (177 người), giảm 3 người so với cùng kỳ năm 2016 (177 người).

* Về xuất khẩu: 33,60 triệu USD, tăng 12,1% so với tháng 11/2017. Lũy kế đến nay là 362,90 triệu USD, tăng 17,6 % so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 112% so với kế hoạch năm 2017 (323,94 triệu USD).

* Về nhập khẩu: 11,75 triệu USD, giảm 20,52% so với tháng 11/2017. Lũy kế đến nay là 184,47 triệu USD tăng  13,6% so với cùng kỳ năm 2016.

T.Dũng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết