Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 125
Hôm nay: 273
Hôm qua: 1756
Trong tuần: 6472
Trong tháng: 25531
Tất cả: 4426275
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
ĐIỀU CHỈNH CHỨC DANH NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM TRONG SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày 17/11/2017, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn việc điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi sai trong sổ bảo hiểm xã hội.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp có ý kiến về vướng mắc khi thực hiện việc điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội hướng dẫn như sau:

- Đối với trường hợp người lao động thực tế làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và được hưởng đầy đủ các chế độ đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật nhưng ghi chưa đúng chức danh nghề trong sổ BHXH, thì người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan BHXH khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội.

- Khi thực hiện điều chỉnh phải đảm bảo đúng tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội ban hành.

- Đối với trường hợp người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng hồ sơ chưa đầy đủ hoặc phức tạp, mà cơ quan BHXH không có đủ căn cứ để thực hiện điều chỉnh được theo Điều 98 Luật BHXH, thì thông báo người sử dụng lao động lập hồ sơ đề nghị, gửi Bộ, ngành chủ quản có ý kiến với Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội nếu tiếp tục có kiến nghị điều chỉnh.

- Đối với các trường hợp đã được Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội đồng ý điều chỉnh chức danh nghề, công việc ghi chưa đúng trong sổ BHXH, thì cơ quan BHXH căn cứ vào văn bản của Bộ LĐ-TB&XH để thực hiện điều chỉnh.

             Nguồn tham khảo: công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH

Ngọc Thảo

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết