Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 118
Hôm nay: 266
Hôm qua: 1756
Trong tuần: 6465
Trong tháng: 25524
Tất cả: 4426268
Chuyên mục - Tin hoạt động
Chấp thuận, thay đổi so với nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của dự án: "Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung Bình Minh"

Ngày 28 tháng   11   năm 2017, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định số 2533 /QĐ-UBND Về việc chấp thuận, thay đổi so với nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của dự án: "Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung Bình Minh" do Công ty Cổ phần Cảng Bình Minh làm Chủ dự án

Theo đó,  các nội dung được điều chỉnh thay đổi như sau:

1. Thay đổi vị trí trạm trộn bê tông và khu vực chứa nguyên vật liệu:

- Dự án bố trí 02 trạm trộn bê tông 45 m3/giờ.trạm được đặt bên trong nhà xưởng để phối trộn nguyên liệu (mỗi nhà xưởng đặt 01 trạm).

- Nguyên vật liệu được chứa trong nhà xưởng sản xuất.

2. Thay đổi lượng nước thải sản xuất và biện pháp xử lý nước thải sản xuất:

- Dự án không phát sinh nước thải sản xuất từ hoạt động vệ sinh trạm trộn.

- Khu vực bảo dưỡng sản phẩm có phát sinh nước thải từ quá trình phun nước bảo dưỡng, lượng nước thải này một phần thấm vào sản phẩm, một phần bốc hơi tự nhiên, phần còn lại với lượng rất ít được thu gom vào 02 hố gas, thể tích mỗi hố khoảng 1 m3 khi đầy hố sẽ được bơm lại để tiếp tục phun bảo dưỡng sản phẩm.

3. Thay đổi loại chất thải rắn sản xuất phát sinh: Hoạt động của dự án không phát sinh bao bì chứa xi măng và bùn thải.

4. Thay đổi về tiến độ thực hiện Dự án:

- Tháng 07 - 2016: Vận hành 01 trạm trộn với công suất 35 triệu viên gạch tiêu chuẩn/năm.

- Tháng 06 - 2018: Tiến hành xây dựng nhà xưởng, lắp đặt trạm trộn thứ 02.

- Tháng 09 - 2018: Đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động với tổng công suất 70 triệu viên gạch tiêu chuẩn/năm.

5. Thay đổi chương trình giám sát môi trường

Giám sát khí thải:

- Vị trí giám sát: 02 mẫu tại đầu ra của 02 ống thoát khí từ 02 hệ thống lọc bụi túi vải xử lý bụi bốc lên từ cửa nạp và cửa xả khí của các silô chứa xi măng. Toạ độ của 02 điểm giám sát là: X1 = 1109781, Y1 = 535735; X2 = 1109718, Y2 = 535805.

- Thông số giám sát: Bụi tổng.

- Tần suất giám sát: 01 lần/3 tháng.

- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành (QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết