Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 126
Hôm nay: 277
Hôm qua: 1756
Trong tuần: 6476
Trong tháng: 25535
Tất cả: 4426279
Chuyên mục - Tin hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp năm 2017.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp trong năm 2017 cơ bản ổn định. 

* Tình hình thu hút đầu tư: Tiếp xúc và làm việc với 34 nhà đầu tư (21 nhà đầu tư nước ngoài), tăng 12 nhà đầu tư so với năm 2016, tìm hiểu đầu tư vào các KCN của Tỉnh.

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): ước thực hiện là 12.250 tỷ đồng, tăng 3,30% so với năm 2016, đạt 90% so với kế hoạch năm 2017.

* Về doanh thu: ước thực hiện là 15.706,58 tỷ đồng; tăng 1,10% so với cùng kỳ năm 2016 (15.535,94 tỷ đồng), trong đó: 

+ Doanh thu bằng tiền đồng Việt Nam: 8.181,48 tỷ đồng; giảm 6,03% so với cùng kỳ năm 2016 (8.706,52 tỷ đồng).

+ Doanh thu bằng đô la Mỹ: 330.175.132 USD; tăng 8,13% so với cùng kỳ năm 2016 (305.345.212 USD).

* Nộp Thuế: 201,58 tỷ đồng, giảm 6,85% so với cùng kỳ năm 2016 (216,42 tỷ đồng).

* Về lao động: là 30.011 người, tăng 147 người so với cùng kỳ năm 2016 (29.864 người).

+ Lao động trong nước 29.834 người, tăng 149 người so với cùng kỳ năm 2016 (29.685 người) .

+ Lao động người nước ngoài 177 người, giảm 2 người so với cùng kỳ năm 2016 (179 người).

* Về xuất khẩu: ước thực hiện là 358,85 triệu USD, tăng 16,3% so với năm 2016, đạt 110,8% so với kế hoạch năm 2017 (323,94 triệu USD).

* Về nhập khẩu: ước thực hiện là 172,72 triệu USD, tăng 0,6% so với năm 2016.

T. Dũng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết