Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 119
Hôm nay: 267
Hôm qua: 1756
Trong tuần: 6466
Trong tháng: 25525
Tất cả: 4426269
Chuyên mục - Tin hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 11 năm 2017.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp trong tháng 11 năm 2017 cơ bản ổn định. 

* Tình hình thu hút đầu tư: Tiếp xúc và làm việc với 08 nhà đầu tư (04 nhà đầu tư nước ngoài), tăng 03 nhà đầu tư so với tháng 10/2017, tìm hiểu đầu tư vào các KCN, ngành nghề đầu tư: sản xuất thức ăn cho tôm, cơ khí chính xác, sản xuất điện năng lượng mặt trời, chế biến thủy sản, sản xuất bao bì. Lũy kế từ đầu năm đến nay tiếp xúc và làm việc với 34 nhà đầu tư (21 nhà đầu tư nước ngoài).

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 947,40 tỷ đồng, tăng 7,16% so với tháng 10/2017 (884,07 tỷ đồng); lũy kế đến náy là 11.026,54 tỷ đồng, tăng 1,75% so với cùng kỳ năm 2016 (10.836,96 tỷ đồng); đạt 80,78% so với kế hoạch năm 2017 (13.650 tỷ đồng).

* Về doanh thu: 1.287,70 tỷ đồng, tăng 7,93% so với tháng 10/2017 (1.193,04 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 14.543,72 tỷ đồng, tăng 2,55% so với cùng kỳ năm 2016 (14.181,50 tỷ đồng),  trong đó: 

+ Doanh thu bằng tiền đồng Việt Nam: 647,46 tỷ đồng, giảm 7,72 % so với tháng 10/2017 (701,65 tỷ đồng), lũy kế là 7.600,61 tỷ đồng, giảm 4,14% so  với cùng kỳ năm 2016 (7.929,18 tỷ đồng).

+ Doanh thu bằng đô la Mỹ: 28.080.632 USD, tăng 30,29% so với tháng 10/2017 (21.552.198 USD), lũy kế là 304.649.165 USD, tăng 8,99% so  với cùng kỳ năm 2016 (279.523.893 USD).

* Nộp Thuế: 19,37 tỷ đồng, tăng 44,41% so với tháng 10/2017 (13,42 tỷ đồng), lũy kế đến nay là 184,79 tỷ đồng, giảm 8,75% so với cùng kỳ năm 2016 (202,49 tỷ đồng).

* Về lao động: là 30.011 người, giảm 22 người so với tháng 10/2017 (30.033 người), tăng 147 người so với cùng kỳ năm 2016 (29.864 người).

+ Lao động trong nước 29.834 người, giảm 32 người so với tháng 10/2017 (29.866 người), tăng 149 người so với cùng kỳ năm 2016 (29.685 người) .

+ Lao động người nước ngoài 177 người, tăng 10 người so với tháng 10/2017 (167 người), giảm 2 người so với cùng kỳ năm 2016 (179 người).

* Về xuất khẩu: 29,94 triệu USD, tăng 21,55% so với tháng 10/2017. Lũy kế đến nay là 329,30 triệu USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 101,7% so với kế hoạch năm 2017 (323,94 triệu USD).

* Về nhập khẩu: 14,78 triệu USD, giảm 18,55% so với tháng 10/2017. Lũy kế đến nay là 172,72 triệu USD tăng  15,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết