Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 84
Hôm nay: 902
Hôm qua: 1849
Trong tuần: 10882
Trong tháng: 25101
Tất cả: 4484892
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Quy định về dự án điện mặt trời nối lưới và dự án điện mặt trời trên mái nhà.

Ngày 12/9/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Theo đó, Thông tư này quy định về dự án điện mặt trời nối lưới và dự án điện mặt trời trên mái nhà như sau:

            1. Dự án điện mặt trời nối lưới là dự án điện mặt trời được đấu nối vào lưới điện quốc gia hoặc lưới điện của Bên mua điện (Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền), trừ các dự án điện mặt trời trên mái nhà:

            - Chủ đầu tư chỉ được lập dự án đầu tư điện mặt trời có trong các Quy hoạch: Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh, cấp quốc gia; Quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh, cấp quốc gia được phê duyệt.

            - Nội dung dự án đầu tư điện mặt trời tuân thủ theo các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình và các yêu cầu sau:

            + Đánh giá ảnh hưởng của phương án đấu nối dự án điện mặt trời đối với hệ thống điện trong khu vực.

            + Có thiết bị kết nối với hệ thống SCADA hoặc thông tin điều độ để thông tin dự báo về sản lượng điện phát theo giờ đến cơ quan Điều độ có quyền điều khiển.

            - Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của các dự án điện mặt trời nối lưới không được thấp hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng mức đầu tư.

            - Diện tích sử dụng đất lâu dài không quá 1,2 ha/01 MWp.

            2. Dự án điện mặt trời trên máy nhà là dự án điện mặt trời được lắp đặt trên máy nhà hoặc gắn với công trình xây dựng và đấu nối trực tiếp vào lưới điện của Bên mua điện (Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền):

            - Đối với dự án điện mặt trời mái nhà có công suất nhỏ hơn 01 (một) MW, Chủ đầu tư đăng ký đấu nối với Công ty điện lực tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (viết tắt là Công ty điện lực tỉnh) các thông tin chính: Công suất dự kiến, thông số kỹ thuật của tấm pin quang điện, thông số của bộ biến đổi điện xoay chiều. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện, bộ biến đổi điện từ một chiều sang xoay chiều phải có chức năng chống hòa lưới khi lưới điện không có điện và đảm bảo các tiêu chuẩn về điện áp, tần số theo quy định.

            -  Đối với dự án điện mặt trời mái nhà có công suất bằng hoặc lớn hơn 01 (một) MW, Chủ đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà thực hiện thủ tục bổ sung quy hoạch phát triển điện mặt trời và quy hoạch phát triển điện lực theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này.

            - Công ty điện lực tỉnh phối hợp với nhà đầu tư lắp đặt công tơ hai chiều và ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ và sản lượng điện mặt trời sản xuất hàng tháng. Chi phí đầu tư công tơ hai chiều do Công ty điện lực tỉnh chịu trách nhiệm chi trả.

            - Các dự án điện mặt trời mái nhà phải áp dụng hợp đồng mua bán điện mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh điện lực là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư ngày 26/01/2014;  Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22/11/2016. Vì vậy, các doanh nghiệp đầu tư dự án điện mặt trời nối lưới, dự án điện mặt trời trên mái nhà có quy mô công suất bằng hoặc lớn hơn 01 (một) MW phải được Bộ Công Thương hoặc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép hoạt động điện lực, và tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương.

- Nguồn ảnh: Báo Công Thương (http://baocongthuong.com.vn)

Nguyễn Tấn Phi

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết