Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 41
Hôm nay: 961
Hôm qua: 1849
Trong tuần: 10941
Trong tháng: 25160
Tất cả: 4484951
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Quy chế về thi đua, khen thưởng trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 27/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 2290 /QĐ-UBND Ban hành quy chế về thi đua, khen thưởng trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, quy chế này quy định mục tiêu, nội dung thi đua, tiêu chuẩn xét khen thưởng như sau:

 1. Mục tiêu thi đua:

- Xây dựng các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; phục vụ tốt cho nhân dân; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, minh bạch, đúng pháp luật, giảm thời gian và chi phí về vật chất của các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, gắn với kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khuyến khích, động viên các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện cải cách hành chính.

2. Các nội dung thi thua:

- Thi đua nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Thi đua thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, kế hoạch giai đoạn, kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh với các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính.

- Thi đua trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, giáo dục, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính.

3. Tiêu chuẩn xét khen thưởng:

* Đối với tập thể:

Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao theo Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, giai đoạn của tỉnh và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, tập thể được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen phải đạt được các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính của tỉnh;

- Có nhân tố mới, sáng kiến, mô hình mới trong phong trào thi đua để các cơ quan, đơn vị khác học tập;

- Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

* Đối với cá nhân:

Các cá nhân có thành tích xuất sắc, thực sự tiêu biểu trong việc thực hiện cải cách hành chính; có sáng kiến hoặc giải pháp hiệu quả trong công tác cải cách hành chính và quản lý nhà nước được Hội đồng khoa học cơ sở, Hội đồng sáng kiến cơ sở hoặc Hội đồng khoa học cấp tỉnh, Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen phải đạt được các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ công dân.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/10/2017./.

Nguyễn Tấn Phi

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết