Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 167
Hôm nay: 6759
Hôm qua: 7607
Trong tuần: 20672
Trong tháng: 136565
Tất cả: 4318587
Chuyên mục - Tin các hoạt động khác
Tuyên truyền Ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10/2017

Ngày 3/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 635/SKHCN-TĐC Về việc tuyên truyền Ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10/2017.

Theo đó, tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.

Hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn đã trở thành một bộ phận không thể tách rời với hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế-xã hội, là công cụ, phương tiện quan trọng để duy trì các chuẩn mực trong các quan hệ kinh tế, thương mại; nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khoẻ cho con người; bảo vệ động vật, thực vật và môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và xã hội.

Nhằm đề cao vai trò của hoạt động tiêu chuẩn hóa trên thế giới, đồng thời tôn vinh những nỗ lực và sự đóng góp của những người đã và đang tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, năm 1970 theo sáng kiến của Ông Faruk Sunter - Chủ tịch Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chọn ngày 14/10 là Ngày tiêu chuẩn thế giới. Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm, đến ngày này 03 tổ chức Tiêu chuẩn hóa hàng đầu thế giới: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) phối hợp cùng đưa ra thông điệp để các quốc gia là thành viên triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiêu chuẩn trong phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Hưởng ứng Thông điệp Ngày tiêu chuẩn thế giới năm nay với chủ đề "Tiêu chuẩn giúp thành phố thông minh hơn" để khẳng định vai trò quan trọng của tiêu chuẩn trong hỗ trợ phát triển các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mỗi thành phố nhằm xây dựng thành phố thông minh.

Nguồn tham khảo: công văn số 635/SKHCN-TĐC.

T. Dũng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết