Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 166
Hôm nay: 6758
Hôm qua: 7607
Trong tuần: 20671
Trong tháng: 136564
Tất cả: 4318586
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 29/9/2017, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư 22/2017/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Theo đó,  quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mức giá cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả được quy định tại Phụ lục kèm theo tải tại đây.

Chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả như sau:

1.    Đối tượng được miễn giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kểt quả gồm:

a)   Người hoạt động cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945;

b)   Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

2.    Đối tượng được giảm 50% giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả gồm:

a)   Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;

b)   Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh;

c)   Bệnh binh;

d)   Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

đ) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

e)   Vợ hoặc chồng, con đẻ, mẹ đẻ, bố đẻ của liệt sĩ;

g)   Người dân thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

h)   Người dân ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chỉnh phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

Nguồn tham khảo: Thông tư 22/2017/TT-BTTTT

T. Dũng 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết