Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 160
Hôm nay: 6752
Hôm qua: 7607
Trong tuần: 20665
Trong tháng: 136558
Tất cả: 4318580
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Bãi bỏ một số quy định về quản lý chất lượng thép

Ngày 21/9/2017 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. 

Theo đó, các sản phẩm thép trước khi lưu thông phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng. Tiêu chuẩn công bố phải bao gồm các chỉ tiêu cơ bản của sản phẩm thép gồm: Chỉ tiêu kích thước, ngoại quan và cơ lý, chỉ tiêu hóa học.

Tuy nhiên, việc quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu được giảm đi rất nhiều thủ tục. Cụ thể, Thông tư 18 bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 2; Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, khoản 2 Điều 21 và Điều 22; bãi bỏ Mục 2 Phụ lục III, Phụ lục IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.

Trình tự, thủ tục xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép, xác nhận kê khai nhập khẩu thép, trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng thép sản xuất trong nước, thép nhập khẩu, các hình thức kiểm tra giảm… cũng đều được hủy bỏ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2017.

- Nguồn tham khảo: Thông tư số 18/2017/TT-BCT 

Phạm Thị Phương Thảo

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết