Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 160
Hôm nay: 6747
Hôm qua: 7607
Trong tuần: 20660
Trong tháng: 136553
Tất cả: 4318575
Chuyên mục - Tin các hoạt động khác
Hội nghị “Phổ biến Luật Quản lý ngoại thương và những định hướng nội dung cơ bản của một số văn bản hướng dẫn”

Ngày 28/9/2017, Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương tổ chức hội nghị "Phổ biến Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và những định hướng, nội dung cơ bản của một số văn bản hướng dẫn". 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - cho biết, trong nhiều năm qua, Việt Nam đã liên tục cải thiện chính sách, công cụ pháp luật để thực hiện quản lý ngoại thương phù hợp với điều kiện hội nhập. Công tác quản lý nhà nước về ngoại thương ngày càng chặt chẽ, thông suốt, minh bạch, hiệu quả hơn.

Cụ thể, Luật Quản lý ngoại thương điều chỉnh chủ yếu công tác quản lý nhà nước về ngoại thương, bao gồm: Các biện pháp quản lý, điều hành hoạt động ngoại thương có liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế; không điều chỉnh, can thiệp vào các hoạt động cụ thể của thương nhân, giữa các thương nhân với nhau; chỉ điều chỉnh là hàng hóa, không điều chỉnh đối tượng dịch vụ. Luật cũng quy định rõ là phải đảm bảo hài hòa, lồng ghép giữa hai nguyên tắc cơ quan nhà nước chỉ được làm những đều mà pháp luật cho phép và thương nhân được kinh doanh tất cả những gì pháp luật không cấm.

Bên cạnh đó Luật cũng đã dự kiến việc đảm bảo sự linh hoạt trong điều hành khi có quy định về việc tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu có thời hạn. Do có tính thời điểm rất cao nên việc áp dụng biện pháp tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu phải được quyết định theo một quy trình nhanh nhằm kịp thời bảo vệ lợi ích công cộng. Và thẩm quyền quyết định hàng hóa thuộc diện tạm ngừng có thời hạn được giao cho Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cùng với đó, Luật cũng quy định về việc doanh nghiệp được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo các Hiệp định thương mại tự do mới được ký kết như Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Nội dung tập trung xây dựng gồm: Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; Danh mục hàng hóa thuộc diện cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa thuộc diện xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện; Danh mục hàng hóa thuộc diện chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa thuộc diện cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS); Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra.

Phạm Thị Phương Thảo

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết