Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 138
Hôm nay: 2883
Hôm qua: 4530
Trong tuần: 34116
Trong tháng: 150009
Tất cả: 4332031
Chuyên mục - Giới thiệu chính sách mới
Điều kiện sản xuất phân bón

Ngày 20/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón

Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực phân bón tại Việt Nam.

            1. Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón phải đảm bảo các điều kiện như sau:

            - Tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

            - Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với công suất của dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón.

            - Dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất từ khâu xử lý nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng đáp ứng quy trình công nghệ.

            Các công đoạn, hệ thống bắt buộc phải sử dụng máy móc thiết bị được cơ giới hóa hoặc tự động hóa quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

            - Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng.

            - Có phòng thử nghiệm được công nhận hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất.

            - Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương, đối với cơ sở mới thành lập, muộn nhất sau 01 năm kể từ ngày thành lập.

            - Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất có trình độ đại học trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

            Đối với các cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón thì không phải đáp ứng đủ điều kiện có phòng thử nghiệm được công nhận hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất và có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương, đối với cơ sở mới thành lập, muộn nhất sau 01 năm kể từ ngày thành lập.

            2. Sản xuất phân bón là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư ngày 26/11/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư vì vậy tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón phải đáp ứng đủ điều kiện nêu trên và chỉ được sản xuất phân bón sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón do Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp (trừ cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón) và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố cấp đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón.

            Nghị đinh này có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2017 và thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón; bãi bỏ các quy định tại Chương IV Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư buôn bán trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, buôn bán khí, buôn bán thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các quy đinh có liên quan đến quản lý phân bón của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          - Nguồn tham khảo: Nghị định số 108/2017/NĐ-CP

Nguyễn Tấn Phi

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết