Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 170
Hôm nay: 6762
Hôm qua: 7607
Trong tuần: 20675
Trong tháng: 136568
Tất cả: 4318590
Chuyên mục - Tin hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp trong quý III và lũy kết 9 tháng đầu năm 2017.

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp trong quý III và lũy kết 9 tháng đầu năm 2017

* Tình hình thu hút đầu tư: tiếp xúc và làm việc với 9 nhà đầu tư (04 nhà đầu tư nước ngoài) tìm hiểu đầu tư vào KCN. Lũy kế từ đầu năm đến nay tiếp xúc và làm việc với 21 nhà đầu tư (13 nhà đầu tư nước ngoài).

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 3.100,35 tỷ đồng, giảm 0,01% so với quí II năm 2017 (3.100,55 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 9.195,07 tỷ đồng, tăng 3,49% so với cùng kỳ năm 2016 (8.884,65 tỷ đồng); đạt 67,36% so với kế hoạch năm 2017 (13.650 tỷ đồng).

* Về doanh thu: 4.092,37 tỷ đồng, tăng 0,61% so với quý II năm 2017 (4.067,61 tỷ đồng), lũy kế đến nay là 12.062,97 tỷ đồng, tăng 3,92% so với cùng kỳ năm 2016 (11.608,49 tỷ đồng),  trong đó: 

+ Doanh thu bằng tiền đồng Việt Nam: 2.241,71 tỷ đồng, tăng 9,38% so với quí II năm 2017 (2.049,53 tỷ đồng), lũy kế đến nay là 6.251,49 tỷ đồng, giảm 1,22% so  với cùng kỳ năm 2016 (6.328,77 tỷ đồng).

+ Doanh thu bằng đô la Mỹ: 81.169.474 USD, giảm 8,30 % so với quí II năm 2017 (88.512.357 USD), lũy kế đến nay là 255.016.334 USD, tăng 8,04% so  với cùng kỳ năm 2016 (236.045.820 USD).

* Nộp Thuế: 48,90 tỷ đồng, tăng 43,50% so với quí II năm 2017 (34,07 tỷ đồng), lũy kế đến nay là 151,99 tỷ đồng, tăng 0,45% so với cùng kỳ năm 2016 (151,31 tỷ đồng).

* Về lao động: tổng số là 29.682 người, tăng 293 người so với quí II năm 2017 (29.389 người), tăng 704 người so với cùng kỳ năm 2016 (28.978 người).

+ Lao động trong nước 29.512 người, tăng 288 người so với quí II năm 2017 (29.224 người), tăng 708 người so với cùng kỳ năm 2016 (28.804 người).

+ Lao động người nước ngoài 170 người, tăng 5 người so với quí II năm 2017 (165 người), giảm 4 người so với cùng kỳ năm 2016 (174 người).

* Về xuất khẩu: 95,28 triệu USD, tăng 1,03% so với quý II năm 2017 và tăng 7,56% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế đến nay là 274,72 triệu USD, đạt 84,81% so với kế hoạch năm 2017 (323,94 triệu USD).

* Về nhập khẩu: 43,14 triệu USD, giảm 19,09% so với quý II năm 2017. Lũy kế đến nay là 139,79 triệu USD tăng  4,68% so với cùng kỳ năm 2016. 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết