Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 171
Hôm nay: 6763
Hôm qua: 7607
Trong tuần: 20676
Trong tháng: 136569
Tất cả: 4318591
Chuyên mục - Tin hoạt động
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu và tuyến công nghiệp tháng 9 năm 2017

Công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động khu tuyến công nghiệp trong tháng 9 năm 2017 cơ bản ổn định. 

* Tình hình thu hút đầu tư: Tiếp xúc và làm việc với 04 nhà đầu tư (01 nhà đầu tư nước ngoài) tìm hiểu đầu tư vào các KCN, ngành nghề đầu tư: sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; sản xuất hạt nhựa, may mặc. Lũy kế từ đầu năm đến nay tiếp xúc và làm việc với 21 nhà đầu tư (13 nhà đầu tư nước ngoài).

* Về giá trị sản xuất công nghiệp: (theo giá so sánh năm 2010): 1.030,50 tỷ đồng, tăng 0,07% so với tháng 8/2017 (1.029,79 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 9.195,07 tỷ đồng, tăng 3,49% so với cùng kỳ năm 2016 (8.884,65 tỷ đồng); đạt 67,36% so với kế hoạch năm 2017 (13.650 tỷ đồng).

* Về doanh thu: 1.358,46 tỷ đồng giảm 0,55% so với tháng 8/2017 (1.365,95 tỷ đồng); lũy kế đến nay là 12.062,97 tỷ đồng, tăng 3,92% so với cùng kỳ năm 2016 (11.608,49 tỷ đồng),  trong đó: 

+ Doanh thu bằng tiền đồng Việt Nam: 752,72 tỷ đồng, tăng 3,07 % so với tháng 8/2017 (730,28 tỷ đồng), lũy kế đến nay là 6.251,49 tỷ đồng, giảm 1,22% so  với cùng kỳ năm 2016 (6.328,77 tỷ đồng).

+ Doanh thu bằng đô la Mỹ: 26.567.879 USD, giảm 4,71% so với tháng 8/2017 (27.880.180 USD), lũy kế đến nay là 255.016.334 USD, tăng 8,04% so  với cùng kỳ năm 2016 (236.045.820 USD).

* Nộp Thuế: 21,54 tỷ đồng, tăng 35,02% so với tháng 8/2017 (15,95 tỷ đồng), lũy kế là 151,99 tỷ đồng, tăng 0,45% so với cùng kỳ năm 2016 (151,31 tỷ đồng).

* Về lao động: là 29.682 người, giảm 122 người so với tháng 8/2017 (29.804 người), tăng 704 người so với cùng kỳ năm 2016 (28.978 người).

+ Lao động trong nước 29.512 người, giảm 111 người so với tháng 8/2017 (29.623 người), tăng 708 người so với cùng kỳ năm 2016 (28.804 người) .

+ Lao động người nước ngoài 170 người, giảm 11 người so với tháng 8/2017 (181 người), giảm 4 người so với cùng kỳ năm 2016 (174 người).

* Về xuất khẩu: 31,18 triệu USD, giảm 2,59% so với tháng 08.2017. Lũy kế đến nay là 274,72 triệu USD, tăng 15,3 % so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 84,81% so với kế hoạch năm 2017 (323,94 triệu USD).

* Về nhập khẩu: 14,52 triệu USD, giảm 5,34% so với tháng 08.2017. Lũy kế đến nay  là 139,79 triệu USD tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết