Thông báo

Hình nổi bật

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 65
Hôm nay: 226
Hôm qua: 1594
Trong tuần: 6965
Trong tháng: 53425
Tất cả: 3576441
Chuyên mục - Tin các hoạt động khác
Hội thảo góp ý “Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014”

Ngày 08/9/2017 Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường khu vực phía Nam.

Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường (BVMT), được sự phân công của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Tổng Cục môi trường chủ trì xây dựng, trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, nhằm khắc phục những bất cập hiện nay, nhất là các quy định về các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước, biện pháp kỹ thuật kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải của doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm chủ động của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác BVMT. Dự thảo Nghị định tập trung sửa đổi, bổ sung các nghị định:

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường.

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

- Nghị định số 38/2015NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu

- Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Dự thảo Nghị định gồm 5 Chương 103 Điều và 03 Phụ lục. Chương I Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT; Chương II Cải tạo, phục hồi môi trường, BVMT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Chương III Quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Chương IV Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Chương V Tổ chức thực hiện.

Theo đó, một số nội dung định hướng sửa đổi, bổ sung về xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ONMTNT) như: tiêu chí xác định các cơ sở gây ONMTNT chỉ căn cứ vào số lần vượt quy chuẩn quy định đối với nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung, bỏ quy định về lưu lượng thải; bổ sung biện pháp xử lý đổi mới, thay thế dây chuyền công nghệ phát sinh chất thải gây ONMTNT; sửa đổi theo hướng thực hiện quy định pháp luật về kiểm tra, xác nhận công trình, biện pháp BVMT; Bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) sơ bộ trước khi lập ĐTM; Quy định việc đăng ký chủ nguồn thải khí thải có lưu lượng lớn hơn 20 tấn hơi/giờ sẽ thực hiện tại Sở TN&MT; Các dự án đã hoạt động nhưng chưa lập hồ sơ môi trường trước ngày 01/4/2015 sẽ lập phương án BVMT đối với dự án phải lập ĐTM và phương án BVMT đơn giản đối với cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng đăng ký kế hoạch BVMT;…

Nội dung tập trung thảo luận tại Hội thảo như: xem xét việc sửa đổi cùng lúc 3, 4 Nghị định thành một Nghị định trong khi vẫn giữ lại các Nghị định cũ, nên ban hành mới mỗi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật BVMT; quy trình, thẩm quyền của các đơn vị trong việc xử lý các cơ sở gây ONMTNT; cấp phép thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phải liên vùng; sửa đổi quy định về việc xây dựng hồ sự cố môi trường trong các khu công nghiệp sẽ khó thực hiện vì mất nhiều diện tích, không đảm bảo các yêu cầu về BVMT (dễ bị nhiễm bẩn do nước mưa, rác thải, côn trùng, xác chết động vật,…); quy định rõ hơn về tổng công suất thực tế lượng khí thải của một cơ sở hay theo từng lò hơi để tránh doanh nghiệp sẽ lách luật (chia nhỏ công suất khí thải bằng cách xây dựng nhiều lò hơn có công suất thấp hơn 20 tấn hơi/giờ, để tránh né việc lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động); xem xét về tỷ lệ vượt quy chuẩn quy định vì lưu lượng nước thải thấp, vượt quy chuẩn nhiều lần nhưng chưa nghiêm trọng so với lưu lượng nước thải lớn, vượt quy chuẩn thấp hơn,…

 

Bế mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài thay mặt lãnh đạo Tổng cục Môi trường trân trọng cảm ơn sự tham dự và đóng góp ý kiến của các đại biểu, và đề nghị các đại biểu tiếp tục gửi các ý kiến đóng góp dự thảo Nghị định về Tổng cục. Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng đề nghị Vụ Chính sách và Pháp chế tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo theo hướng phù hợp, đơn giản hoá nhưng đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác BVMT.

 

Bùi Anh Thư

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Liên kết website

 

Hình liên kết